Zgłoszenia

Zgłoszenia

Prosimy o wybranie typu zgłoszenia:

Regulamin nadsyłania prac oraz opisów fundacji i stowarzyszeń na XI Zjazd PTN AIDS

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wieloletnią tradycją XI zjazd PTN AIDS jest okazją do zaprezentowania wyników badań oryginalnych, ciekawych opisów przypadków oraz dokonań i oferty w zakresie działań wsparcia i profilaktyki dla osób z ryzykiem zakażenia i żyjących z HIV.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie abstraktów oryginalnych, opisów przypadków. Organizacje pozarządowe i centra profilaktyczne prosimy o nadsyłanie podsumowania działalności.

Streszczenia o zawartości do 350 słów należy przesyłać do dnia 29 kwietnia 2024r.

Streszczenia prac oryginalnych powinny mieć następującą budowę:

Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski.

Opisy przypadków powinny zawierać Wstęp, Opis przypadku i Wnioski.

Opis organizacji powinien zawierać rok rozpoczęcia działalności i rys historyczny, ogólne podsumowanie działalności i bieżącą ofertę.

Szczegółowe wytyczne na temat przygotowania prezentacji posterowych lub ustnych zostaną wysłane na adres e-mial autora korespondencyjnego po akceptacji streszczenia przez Komitet Naukowy Konferencji.

Tematyka prac oryginalnych może dotyczyć następujących kategorii:

 • wirusologia
 • genetyka, genomika
 • immunologia i szczepienia
 • patogeneza
 • powikłania i następstwa terapii antyretrowirusowej
 • koinfekcje włączając SARS CoV-2
 • epidemiologia i testowanie
 • „late-presenters”
 • profilaktyka
 • starzenie
 • zakażenia oportunistyczne
 • nowotwory
 • zakażenia HIV u dzieci
 • kobieta w ciąży zakażona HIV
 • farmakologia i interakcje leków
 • psychosopołeczne aspekty zakażenia HIV

Prezes PTN AIDS
Prof. Miłosz Parczewski